اخبار برگزیده

جدیدترین گمانه زنی های انتخاب رییس دفتر نماینده در طبس : انتخاب سیاسی یا قبیله ای ؟؟

 جدیدترین گمانه زنی های انتخاب رییس دفتر امیر حسنخانی در طبس :

 

انتخاب سیاسی یا قبیله ای ؟؟طلوع طبس  :  
 
 
چهی رییس دفتر امیرحسنخانی در طبس خواهد شد ؟؟؟؟؟
 
باتوجه به  شروع مجلس دهم نماینده طبس بالطبع باید رییس دفتر ارتباطی خود را در شهرستانهای طبس فردوس بشرویه و سرایان انتخاب نماید که در این بین انتخاب رییس دفتر شهرستان طبس بسیار دارای اهمیت است .
 
 
بقیه در ادامه ........................
 
 
 
 
 

 


جدیدترین گمانه زنی های انتخاب رییس دفتر نماینده در طبس : انتخاب سیاسی یا قبیله ای ؟؟

جدیدترین گمانه زنی های انتخاب رییس دفتر نماینده در طبس : انتخاب سیاسی یا قبیله ای ؟؟

جدیدترین گمانه زنی های انتخاب رییس دفتر نماینده در طبس : انتخاب سیاسی یا قبیله ای ؟؟

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها